ตารางไซส์ผู้ชาย

ตารางไซส์ผู้ชาย ชุดข้าราชการสีกากีและชุดปกติขาว

ตารางไซส์ผู้ชาย ด้านล่างเป็นขนาดของคนใส่ ไม่ใช่ขนาดเสื้อ

ชุดเครื่องแบบปกติขาว, ชุดข้าราชการสีกากี