ตารางไซส์ผู้หญิิง

ตารางไซส์ผู้หญิิง ชุดข้าราชการสีกากีและชุดปกติขาว

ตารางไซส์ผู้หญิง ด้านล่างเป็นขนาดของคนใส่ ไม่ใช่ขนาดเสื้อ

ชุดเครื่องแบบปกติขาว, ชุดข้าราชการสีกากี